Μαζί μπορούμε

Μαριάννα Ξηντάρα

Επιμελήτρια κειμένων & 

Growth Manager

Γεωργιάνα Ρηγοπούλου

Φωτογράφος

Στέλλα Μάλλιου

Φωτογράφος

Χριστίνα Παπανικολάου

Προώθηση πωλήσεων